Actueel

Plan Franse Kerkstraat naar Gemeente

Voortgaan in Voorburg

In augustus 2005 diende de Commissie Openbare Ruimte van de stichting ‘Mooi Voorburg’ een projectplan in voor de verbetering van de entree van de Franse Kerkstraat. Na herhaald verzoek van de kant van MV leidde dit tot een beetje opknap en verminderde verloedering. Echter, op het idee voor een verfraaide en aangepaste entree van het Beschermde Dorpsgezicht Voorburg heeft MV nooit enige reactie ontvangen.

Markering van gouden jubileumjaar van ‘Mooi Voorburg’

Nu in 2009, zou MV haar 50 jarig bestaan goed kunnen markeren door een substantiële bijdrage aan de upgrading en verfraaiing van de entree naar het Beschermde Dorpsgezicht. Verkeerstechnisch verandert er niets. De uitstraling wordt gewoon goed voor een straat die meer aandacht vraagt in het Beschermde Dorpsgezicht.

Franse Kerkstraat

Franse Kerkstraat


Projectplan ‘Entree Franse Kerkstraat’

 

Het project verder uit te werken met:

1. een duidelijke markering: ‘U treedt het Beschermde Dorpsgezicht Voorburg binnen’.
2. een granieten monolieten entree-pilaar, waarin de regelkast voor de poller is uitgespaard; de stalen deuren van de regelkast geven de monteur goede bereikbaarheid,
3. het aanbrengen van de bebording die verkeerstechnisch noodzakelijk is,
4. de tekst op de zijkant die het initiatief van de stichting ‘Mooi Voorburg’ voor 50 jarig bestaan markeert,
5. de door MV aangeboden lustrumtegels in kleur van het Wapen van Voorburg en Wapen van Leidschendam-Voorburg krijgen een markante plaats,
6. ter versiering kan op de granieten zuil een beeld worden geplaatst, dat past in de omgeving, (dit kan b.v. iets te maken hebben met de Hugenoten, verduidelijken waarom het Franse Kerkstraat heet of een poortwachter)
7. een granieten drempel met het woord PROMENADE aanbrengen, (t.z.t kan het een suggestie zijn om een dergelijke granieten drempels ook op andere entrees neer te leggen),
8. de zijgeleiding waardoor vreemd sluipverkeer langs de poller wordt geblokkeerd wordt uitgevoerd,
9. de herbestrating uitvoeren en de parkeerlocaties beter markeren, het terras krijgt een betere locatie,
10. het begin van de straat krijgt een totale opknap, zodat het bij binnenkomst duidelijk is dat het een beschermd gebied gaat.

Kosten
De dekking van de extra kosten voor de verfraaiing kunnen komen uit de beschikbaar gestelde € 1 miljoen bestemd voor het Oude Centrum. MV levert als Lustrumcadeau het ontwerp, de begeleiding, de belettering en de wapentegels.

Voortgang van het project in het 2009 MV jaar
1. Het ontwerp is begin januari klaar, ontworpen door Architect C. Buskens,
2. Het goedkeuringstraject gaat via de monumentcommissie,
3. De gemeentelijk civiele diensten, brandweer e.a. verzorgen een versnelde goedkeuring,
4. De aanbieding van het volledig goedgekeurd Projectplan op 18 april 2009 vindt plaats bij de opening van het MV lustrumjaar in de Voorhof.
5. De aanbesteding en uitvoering van diverse projectonderdelen worden gedurende het volgende half jaar uitgevoerd,
6. De oplevering vindt plaats op 12 november 2009 de dag van de afsluiting van het MV lustrumjaar.

Communicatie
Project - Voorwaarden voor slagen
- volledige medewerking van de gemeente,
- als aanspreekpunt,1 gemeentelijke projectleider met volledig en voldoende mandaat voor de totale uitvoering,
- project-ontwerp door MV de heer C. Buskens, project-begeleiding van MV door de heer C.Verbeek,
- voortgang van project moet strak worden vasthouden, afwijking tijdplan geeft slechte publiciteit.

Publiciteit - Voorwaarden voor slagen
- MV krijgt in de gemeente rubriek gedurende 2009 iedere maand een 1/4 pagina met ‘Voortgaan in Voorburg’ waarin berichten over het Franse Kerkstraat project, daarnaast over het Beschermd Dorpsgezicht en MV lustrumactiviteiten.
(Vergelijkbaar met het Leidschendamse ‘Leven rond de sluis’) d.w.z. een jaarlang wervende publiciteit voor MV en Gemeente.

Evaluatie

Gezien vanuit ‘Mooi Voorburgs’ optiek:
MV bevordert met dit project haar doelstellingen:
- de verfraaiing van het dorps- en stadsbeeld gericht op een hoogwaardige openbare ruimte,
- het behoud van het Beschermde Dorpsgezicht en zaken van historische of culturele waarde,
- het verzorgd houden van natuurschoon en het instandhouden van een schoonmilieu

Gezien vanuit de gemeentelijke optiek:
De gemeente bevordert de kwaliteit van de entree van het Beschermde Dorpsgezicht Voorburg
- het belang van een goede uitvoering en promotie gericht op Voorburg draagt bij aan de aandacht die het Beschermde Dorpsgezicht en de Gemeente Leidschendam-Voorburg behoeven,
- door de gemeentelijke focus op verbetering van dit deel van de gemeente wordt een interessant deel van de gemeente Leidschendam-Voorburg verrijkt voor haar inwoners, bezoekers en toeristen.

Conclusie:
Bij de uitvoering van het project ‘Entree Franse Kerkstraat’ ontstaat een win/win situatie:
- doordat aan alle MV doelstellingen wordt voldaan, krijgt MV een duidelijke markering van haar bevorderende activiteiten bij haar 50 jarig bestaan,
- door verbetering van de entree van het Beschermde Dorpsgezicht Voorburg draagt de gemeente bij aan leefomgeving in dit gebied door de straat op hoogwaardiger peil te brengen.

Voorburg, 15 november 2008


Recentere publikatie: College en ‘Mooi Voorburg’ enthousiast over plan verfraaiing Franse Kerkstraat .

terug actueel 2008